Hakutsuru Nishiki Junmai Dai Gijo Sake

Hakutsuru Nishiki Junmai Dai Gijo Sake